ZAKRES SPRAW
ADWOKACI
Z WOKANDY
OBSŁUGA KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH

FAQ - czyli najczęściej zadawane pytania...

Gdzie mogę znaleźć cennik usług adwokackich?

Odp.: Nie ma powszechnie obowiązującego cennika usług adwokackich.
Wynagrodzenie adwokackie jest indywidualnie określane pomiędzy adwokatem i jego Klientem - w ustnej lub pisemnej umowie zlecenia. Adwokaci prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Za cennik taki, błędnie, powszechnie uważa się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Rozporządzenie to dotyczy jednak dwóch zupełnie innych kwestii: zasądzania przez sądy zwrotu kosztów adwokackich stronie wygrywającej proces oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu.

Rozporządzenie to jest niekiedy posiłkowo stosowane przez adwokatów do ustalania cen swoich usług.

Jakie czynności adwokata podlegają wynagrodzeniu?

Odp.: W naszych Kancelariach wynagrodzeniu podlegają: porady prawne, opinie prawne, zlecenia prowadzenia negocjacji, zlecenia prowadzenia spraw przed sądami oraz przed innymi właściwymi organami, stała obsługa prawna przedsiębiorców.

Co to jest porada prawna?

Odp.: Porada prawna, jest to udzielona ustnie, merytoryczna odpowiedź na przedstawione przez Klienta zagadnienie, oparta na analizie stanu prawnego i faktycznego, np.: odpowiedź na pytanie czy mogę i z jakimi roszczeniami cywilnymi wystąpić p/ko sprawcy wypadku komunikacyjnego, albo co zrobić, żeby wpisać się do księgi wieczystej w związku z otrzymanym spadkiem.
Opinia prawna - jest to "pisemna porada prawna".

Ile kosztuje porada prawna?

Odp.: Podstawowa cena porady prawnej to 50 zł + 23% VAT (61,50 zł), za każde rozpoczęte 15 minut udzielania porady.
Porady prawne mogą podlegać rabatom w zależności od: zagadnienia, czasu trwania, sytuacji majątkowej Klienta.
Niektóre porady prawne są bezpłatne.

Jednak w sytuacjach gdy w czasie porady Klientowi dyktowane jest lub sporządzane pismo lub pismo procesowe, albo w celu udzielenia porady konieczne jest wstępne zapoznanie się z dokumentami przyniesionymi przez Klienta lub rozpoznanie skomplikowanego stanu prawnego - wynagrodzenie z tytułu udzielanej porady prawnej jest wyższe, w zależności od rodzaju pisma lub czasu niezbędnego do zapoznania się ze stanem faktycznym lub prawnym.

W jaki sposób udokumentowane jest zlecenie prowadzenia sprawy?

Odp.: Zlecenie prowadzenia sprawy następuje zawsze na mocy umowy zlecenia, która może mieć formę ustną lub pisemną (w zależności od potrzeb) oraz udzielonego pisemnie pełnomocnictwa.

W jaki sposób dokumentowana jest zapłata wynagrodzenia?

Odp.: Każda zapłata wynagrodzenia dokumentowana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.

Czy mogę uzyskać poradę prawną przez telefon lub mailem?

W zasadzie nie udzielamy wiążących porad prawnych przez telefon. Przez telefon możemy odpowiedzieć na pojedyncze pytania - o ile nie wymaga to analizy stanu faktycznego lub prawnego. Wyjątkiem są porady prawne abonamentowe udzielane przedsiębiorcom na indywidualnie umówionych zasadach oraz pomoc Polakom zamieszkałym zagranicą.
Udzielenie porady prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej jest możliwe - po wcześniejszym umówieniu i uregulowaniu wynagrodzenia.

 

>> KONTAKT <<

 

B R O S Z U R Y
I N F O R M A C Y J N E:

 

P O B I E R Z:

 

adw. Bartosz Kińczyk - e-mail: bartosz@kinczyk.com

TEL.: 509 58 59 58 ; TEL./FAX: 17 852 20 17
NIP: 813 323 71 94 ; REGON: 180 598 124
BANK: 63 1240 2614 1111 0010 3429 6195
adw. Lesław M. Kińczyk - e-mail: kancelaria@kinczyk.com

TEL.: 508 250 417 ; TEL./FAX: 17 85 20 447
NIP: 813 001 54 87 ; REGON: 691 552 827
BANK: 68 2030 0045 1110 0000 0077 1680

Wspólny ADRES: ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów (vis a vis Muzeum Okręgowego; wejście z boku budynku od ul. Fircowskiego) MAPA