ZAKRES SPRAW
ADWOKACI
Z WOKANDY
OBSŁUGA KANCELARII ODSZKODOWAWCZYCH
Kancelarie nasze SPECJALIZUJĄ SIĘ w prowadzeniu spraw z zakresu PRAWA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH, dochodząc swoim Klientom wszelkich roszczeń (odszkodowania, zadośćuczynienia, renty) związanych z:
 • WYPADKAMI KOMUNIKACYJNYMI (z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych);

 • WYPADKAMI PRZY PRACY (z umów ubezpieczenia OC przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność gospodarczą);

 • WYPADKAMI W ROLNICTWIE (z umów obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników);

 • WYPADKAMI ZWIĄZANYMI Z NIENALEŻYTYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI, DRÓG I CHODNIKÓW (z umów ubezpieczenia OC jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców);

 • BŁĘDAMI MEDYCZNYMI (z umow ubezpieczenia placówek świadczących opiekę medyczną);

 • USZKODZENIEM LUB KRADZIEŻĄ ŁADUNKU (z umów ubezpieczenia OC przewoźnika w transporcie krajowym oraz międzynarodowym);

 • wszelkimi innymi zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową (pożary budynków, zalania, straty w rolnictwie, etc.);

reprezentując swoich Klientów przed wszystkimi krajowymi ubezpieczycielami, a także Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Reprezentantami ds. Roszczeń ubezpieczycieli zagranicznych, jak i dochodząc ich praw przed sądami powszechnymi.

W przypadkach, w których sprawca zdarzenia nie zawarł umowy ubezpieczenia - dochodzimy roszczeń bezpośrednio od niego - np. wypadki na wodzie. (Nie dotyczy wypadków drogowych - gdyż w takim przypadku roszczeń dochodzi się od UFG).

Klientom mającym status "pokrzywdzonych" w postępowaniu karnym skierowanym p/ko sprawcy wypadku (lub wykroczeniowym), prowadzimy także - przy współpracy z adw. Anną Łyp (spec. prawa karnego) - SPRAWY KARNE.

Ponadto prowadzimy także osobom fizycznym i prawnym wszelkie sprawy z zakresu PRAWA CYWILNEGO, m.in. dotyczące:

 • ochrony praw rzeczowych (odszkodowania związane np. z infrastrukturą gazowniczą lub energetyczną);
 • zobowiązań deliktowych i kontraktowych (odszkodowania i zadośćuczynienia p/ko osobom nieposiadającym ubezpieczenia OC lub związane z prowadzeniem działalności gospodarczej);
 • sporów na tle umów cywilnych;
 • windykacji należności;
 • sporów pomiędzy przedsiębiorcami;
 • spadków (testamenty, stwierdzenia nabycia praw do spadku, działy spadku, etc.);

Prowadzimy także wszelkie sprawy z zakresu PRAWA RODZINNEGO (m.in. o: rozwód, separację, ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, podział majątku dorobkowego małżonków, etc.).

Adw. Lesław Michal Kińczyk prowadzi dodatkowo procesy sądowe z zakresu PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH (renty z ZUS, jednorazowe odszkodowania, etc.).

Przyjmujemy sprawy należące do właściwości sądów powszechnych położonych przede wszystkim na terenie całego woj. podkarpackiego, ale także województw ościennych (woj. małopolskie; świętokrzyskie; lubelskie). We współpracy z zaprzyjaźnioną Kancelarią Radców Prawnych możemy prowadzić także sprawy na terenie woj. mazowieckiego (Warszawa).

 

>> KONTAKT <<

 

B R O S Z U R Y
I N F O R M A C Y J N E:

 

P O B I E R Z:

adw. Bartosz Kińczyk - e-mail: bartosz@kinczyk.com

TEL.: 509 58 59 58 ; TEL./FAX: 17 852 20 17
NIP: 813 323 71 94 ; REGON: 180 598 124
BANK: 63 1240 2614 1111 0010 3429 6195
adw. Lesław M. Kińczyk - e-mail: kancelaria@kinczyk.com

TEL.: 508 250 417 ; TEL./FAX: 17 85 20 447
NIP: 813 001 54 87 ; REGON: 691 552 827
BANK: 68 2030 0045 1110 0000 0077 1680

Wspólny ADRES: ul. 3 Maja 22, 35-030 Rzeszów (vis a vis Muzeum Okręgowego; wejście z boku budynku od ul. Fircowskiego) MAPA